Terapia- ja avustajakoira

Mikä on terapiakoira?

Terapiakoiran tarkoitus on tuoda ihmisille iloa ja piristää heidän päivää. Terapiakoira ja ohjaaja vierailevat ihmisten luona. Nämä ystävälliset ja lempeät koirat tarjoavat läheisyyttä ja rakkautta ihmisille vapaaehtoispohjalta. 

Missä terapiakoirat käyvät?

Terapiakoirat ohjaajineen vierailevat esimerkiksi hoitolaitoksissa, sairaaloissa, nuoriso- ja lastenkodeissa tapaamassa ihmisiä, jotka voivat hyötyä iloa ja läheisyyttä tuovasta koirasta. Terapiakoirat täyttävät ihmisten rakkauden ja läheisyyden tarpeita. Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että lemmikin ja ihmisen välinen vuorovaikutus auttaaa lievittämään masennusta, alentaa verenpainetta ja lisää hyvänolon tunnetta. Lisäksi koirat saavat ihmiset hymyilemään, nauramaan ja unohtamaan hetkeksi mahdolliset murheet. Terapiakoirat parantavat ihmisten elämänlaatua.

Missä terapiakoirakoulutusta järjestetään?

Terapiakoiriksi soveltuvat ystävällisen ja rauhallisen luonteen omaavat koirat. Koirat käyvät lävitse terapiakoiran soveltuvuustestejä ja tehtävään soveltuvat koirat koulutetaan terapiakoiratoimintaan. Terapiakoirakoulutusta järjestää esim. Ketteliini,  jotkin ammattikoulut, avoimet yliopistot ja koulutuskeskukset tarjoavat eläinavusteista valmennuskoulutusta sekä kennelliitto ry ylläpitää Kaverikoiratoimintaa.
Terapiakoirakoulutus Ketteliini
Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry

Miten avustaja- tai terapiakoira valitaan pentueesta?

Pentueesta valitaan mahdollisimman parhaiten soveltuva pentu työkoiran tehtävään ammattilaisen avulla*. 7-8 viikon ikäisenä tehdyt pentutestit ovat suuntaa antavia. Pentutestien avulla voidaan arvioida rohkeutta, sosiaalisuutta, sopeutumiskykyä, kovuutta ja pehmeyttä. Testin tuloksiin vaikuttaa myös pentujen testien aikainen vireystila. Tärkeitä työkoiran ominaisuuksia ovat esimerkiksi ihmisystävällinen ja sosiaalinen luonne, koska koira-avusteisessa työskentelyssä mukana oleva koira tulee olemaan vuorovaikutuksessa ulkopuolisten ja vieraiden ihmisten kanssa säännöllisesti.

Mikä on avustajakoira?

img_6503

Avustakoira on liikuntarajoitteisen työkoira, jonka
tehtävänä on avustaa omistajaansa päivittäisissä toimissa. Avustajakoiran tehtäviin voi kuulua esimerkiksi tavaroiden nostamista, valojen sammuttamista/sytyttämistä ja kävelevän omistajan kulkemisen tukemista.

Miten sopiva pentu valitaan?

Avustaja- tai terapiakoiran tehtävään valitaan pentu luonnetestien perusteella.* Pennun valinnassa on  apuna ulkopuolinen ammattilainen, joka on perehtynyt koirien kouluttamiseen.

Oletko kiinnostunut avustaja- tai terapiakoiran koulutuksesta?

Hyvää pohjaa aletaan rakentamaan heti pennun kotiuduttua. Terapia- ja avustajakoiran koulutuksiin kannattaa perehtyä huolellisesti jo ennen pennun tuloa, jotta saat varattua koulutuspaikan ajoissa. Pentuajan (terapia, avustaja-, tai hypo) valmentavista koulutuksista saa tärkeää tietoa ja taitoa, jota tarvitaan vahvan pohjan rakentamiseen. Ammattilaisen ohjauksessa jo pentuaikana vahvistetaan esimerkiksi yhteistyötä, positiivista vuorovaikutusta koiran ja omistajan välillä, koiran rauhoittumista, hihnassa kulkemista, luoksetuloa ja ihmisten tervehtimistä lempeästi. Pentuaikana jo voidaan huomioida yhteistyössä ja koulutuksessa monia asioita jotka edesauttavat tulevaisuuden tehtävissä. Työkoiran koulutus vaati pelkän koulutuksensa vuoksi sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä, joten siihen ei kannata ryhtyä liian kevyin perustein. Työkoiran kouluttaminen on pintäjänteistä työtä, mutta palkitsevaa niin koiralle ja kouluttajalle, monipuolista ja mielenkiintoista.

*Lisämaksullinen palvelu.